Pliki aktualizacji firmware:

  1. Włożyć kartę SD do komputera

  2. Uruchomić BootcardMaker.exe, podobne do:

  3. Kliknij przycisk "Choose disk" i wybierz kartę SD. Jeśli karta SD ma literę H, to następnie wybierz "H"

  4. Następnie kliknij przycisk "Open" i znajdź katalog z aktualizację firmware, wybierz "uboot.bin" pliku i otwórz go.

  5. Kliknij przycisk "Make", a następnie pojawi się okno dialogowe "Sukces", jeśli operacja powiodła się.
  6. Dalej skopiować wszystkie pliki aktualizacji na kartę SD, jeśli istnieją takie same nazwy plików, wymienić.
  7. Przygotowanie karty SD dla automatycznej aktualizacji skończone.

  8. Teraz włóż kartę SD do Box, a następnie użyj wykałaczki i naciśnij klawisz odzyskiwania przez gniazdo AV, nie wyłączając zasilania, jak to:

  9. Dalej zacznie się automatyczna aktualizacja firmware i Box samodzielnie uruchomi się po zakończeniu.