Coraz więcej popularnymi stają się bezprzewodowe systemy wezwania, które wykorzystują się w różnych branżach handlu, zakresy usług, przemysłu i medycyny. Kompania NBS pierwsza firma na rynku krajowym ktura oferuje innowacyjne połączenie systemu przywoławczego, który będzie używany w niemal każdej dziedzinie.

1. System wezwania "Kuchnia" zabezpiecza efektywne kierowanie zamówieniami gości dla kucharzy i kelnerów.
Nadajnik stołowy, który może również zawiesić na ścianie, przeznaczony do wysyłania wiadomości na zaprogramowany pager. Każdemu przyciskowi odpowiada konkretny kelner. Kiedy zamówienie dla gościa jest gotowe, kelner otrzymuje zawiadomienie.
Ogólnie rzecz biorąc, kelnerzy mogą korzystać z cyfrowego lub  głosowego zawiadomienia.

 2. System wezwania "Dla gości" - idealna decyzja dla restauracji,barów i kawiarni. Goście mogą komfortowo czekać na swój stolik albo zamówienie. Obsługa wywołuje gości za pomocą nadajników, jak tylko pokarm albo stolik będą gotowe.
To pomaga zwiększyć produktywność biznesu, szybkość obsługi i satysfakcji klienta przy minimalnych kosztach.

3. System wezwania "Dla personelu" jest przeznaczony specjalnie dla wyznaczenia lokalizacji współpracowników w jakimkolwiek miejscu biura by się nie znajdowały, cechu, zakładu albo medycznego centrum w bardzo krutkim terminie.
Jest to idealny system natychmiast informuje pracowników. Pracownicy mogą być wywoływane za pomocą specjalnie zaprojektowanego nadajnika, głosowymi albo cyfrowymi pagerami dla  niezawodności wysyłania wiadomości.
Jest to najprostszy i najtańszy sposób komunikowania się z pracownikami, gdziekolwiek się znajdują.

4. System wezwania "Pielęgniarka" - to czołowy, skomplikowany system, który jest idealną decyzją dla szpitalów i dziecięcych ogrodów. Pacjenci mogą łatwo poprosić o pomoc, naciskając na przycisk, kiedy powstaje sytuacja nadzwyczajna. Również istnieje wsteczny związek z centralnym komputerem, który otrzymuje zawiadomienia. Sygnał będzie wysyłany dopóki zawiadomienia nie będą przyjęte.

Dla twórców oprogramowania proponujemy SDK (zestaw sterowników i bibliotek), który pozwoli podłączyć system do swojego produktu.

Zapraszamy do współpracy regionalnych Partnerów!