Фото1Naukowcy za pomocą technologii RFID mogą śledzić wymierające rodzaje zwierząt, zwiększać jakość procesu utylizacji odpadów i obniżać wyrzut szkodliwych substancji do atmosfery.

Powyrzej tysiąca rzadkich gatunków zwierząt po całym świecie znajduje się na granie wymierania. Ilość odpadów od elektronowych urządzeń już jest ekwiwalentna ilości odpadów od opakowań, odpady dwutlenku węgla cągle zwiększają się.

RFID -system już dziś pomaga rozwiązywać te problemy, lecz na razir  w niewielkiej skali. Z każdym dniem w miarę rozwoju i rozpowszechnienia RFID- technologii po całym świecie jej przewaga rosnie.

Na przykład, naukowcom jest ważne znać jak naj więcej informacji o zwierzętach, kture znajduje się pod groźbą wymarcia i miejscu ich zamieszkania, żeby mieć możliwość wpływać na polityczne decyzje pod względem używania ziemi i organizacji rezerwatów.

Zwierzętam wszczepiają RFID -nadajniki dla śledzenia ich przemieszczenia na dużej odległości.Według danych organizacji obrony środowiska przyrodniczego, co roku na całym świecie pojawiają się średnio od 20 do 50 milionów ton elektronowych odpadów. Z dzisiejszym tempem rozwoju innowacyjnych technologii, ludzie częściej wyrzucają stare modele telefonów komórkowych, telewizorów komputerów i innej techniki, żeby zmienić ich na nowe i współczesne. Elektronowe odpady albo jak ich nazywają "E-odpady", dziś składają blisko 5% wszystkich twardych miejskich odpadów po całym świecie, większość z których może być przerobione powtórnie.

Gazy spalinowe od transportu składają średnio około 14% ogólnej corocznej objętości odpadów, które przyczyniają się do efektu cieplarnianego i przy czym ceny na paliwo dziś są bardzo wysokie. Za pomocą RFID -systemu organizacje które zajmują się przewozem pasażerów, mogą wykorzystywać swoje parki samochodowe bardziej efektywnie, oszczędzając paliwo i zmniejszając wyrzut  szkodliwych odpadów do atmosfery.

 

Źródło: discoverrfid.org