Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) przeprowadza swoje testy, żeby upewnić się w tym, będą li RFID-nadajniki, odpowiadające za sytuacje nadzwyczajne, bezpieczeństwo pod czas pożaru, będzią pracowały pewniej niż inne bezprzewodowe technologie.

Ostatni test NISTа jest zogniskowany na "wypróbowaniu na moc" Osobistych Systemów Bezpieczeństwa (OSB) i RFID -system, żeby wyznaczyć która z ich pewniejsza. OSB śledzą za ruchem i aktywują czujniki pożarnej sygnalizacji jeśli strażacy nie przyjeżdżają w ciągu długotrwałego czasu. Dlatego strażacy mogą wykorzystywać przenośne RFID -czujniki dla wyznaczenie miejsca rozmieszczenia albo znajdować się na magazynach albo innych pomieszczeniach wykorzystując RFID -czytniki inwentaryzacji, w związku z czym rośnie możliwość zakłuceń.

Metody NISTа są opracowane również przy pomocy testowania innych bezprzewodowych technologij, takich jak radio, telefony komórkowe z kompletami, lokalne sieci, a także miejskie poszukiwawcze i ratownicze roboty - oceniając ich pracę w realnych warunkach.

Badania NIST ustalają jak właśnie OSB i RFID - system mogą wpływać jeden na jedenego w jednakowych częstościach diapazonu:

  • Wyniki pokazują, że jeśli sygnały są słabe zza warunków środowiska przyrodniczego albo jakichkolwiek innych warunków, to reagowanie OSB systemów może być istotnie powolne albo oni całkiem mogą nie pracować, zwłaszcza w obecności RFID -zakłuceń.
  • Silne przeszkody ciągną trwalsze zwłoki, co czasami osiąga 60 sekund, które badacze wyznaczyli jak błędy sygnału. Fachowcy NIST również wyznaczyli, że RFID -system może być mniej pewny w obecności OSB systemów.

NIST współpracuje z Narodową Pożarną Asocjacją, która będzie podejmowała decyzję o wprowadzeniu testowania NIST dla wyznaczenia roboczych standardów OSB. Standardy mogą być zaakceptowane przed 2013 rok.