Фото1

Guide Dogs, dobroczynna organizacja Zjednoczonego Królestwa, która specjalizuje się na edukacji psów-przewodników, a także zajmuje się opracowaniem różnego rodzaju rehabilitacyjnych usług dla ludzi z defektami wzroku pracuje na dany moment wspólnie z Uniwersytetem Czytania nad opracowaniem unikalnej RFID -systemu, który pomoże znajdować drogę.

System wykorzystuje RFID -technologję żeby pomagać przemieszczać się ludziom z defektami wzroku. Ona składa się z 3х głównych komponentów : RFID -nadajników, odbiornika i bazy danych wcześniej zapisanej na każdy nadajnik zawiadomień o jej rozkładzie.

RFID-nadajnik jest ustalony w różnych publicznych miejscach, takich jak autobusowe przystanki albo handlowe centra. Kiedy oni popadają do strefy widzialności, odbiorniki odczytują informację ze znaku i mówią użytkownikowi gdzie właśnie on/ona znajduje się. System również może zabezpieczać właściciela informacją o środowisku przyrodniczym.

System pod nazwą :muwiące nadajniki”, był niedawno przetestowany w Londynie, gdzie otrzymał pozytywne odzewy użytkowników i organizacji które zamierzają brać udział w rozpowszechnieniu systemu, w tym i miejscowe władzy.