Co trzeba wiedzieć, do pracy z kioskami

Po niektórym danym już od kilku lat po kolei w Północnej Ameryce montują średnio więcej niż 125 nowych kiosków samoobsługi dziennie. Detaliści interesują się już dużo lat, czy mogą kioski wykonywać ich operacji. Dlaczego każde 11 minut uruchamia się w on-line nowy kiosk?

Ponieważ kioski okazały się bardzo efektywnym instrumentem dla zadowolenia klientów i poprawy operatywności : 88 procent najlepszych w swojej klasie operatorów z kioskami polepszyły zadowolenie klientów 63 procent zmniejszyły odpływ klientów i wszystkie 100 procent obniżyły koszty na roboczą siłe. W ogóle, wszyscy detaliczni handlarze, które wykorzystują kioski polepszyły zadowolenie klientów średnio na 58 procent.

Chociaż opanowanie na ogół rozwija się szybkim tempem, proces opracowania i wprowadzenia systemu kiosków dla oddzielnych detalicznych punktów jest trudny. Zazwyczaj w takich projektach przejście od planowania do realizacji zajmuje niemniej niż rok. Dla wyciągania maksymalnej korzyści większość kiosków integruje się do istniejących w sklepie informacyjnych systemów. To zajmuje dużo czasu, ponieważ załączniki kiosków i środowiska opracowania bardzo często różni się od takich dla detalicznych stosowań i wymagają różnych przyzwyczajeń.

Istnieją również różne wymagania dla kiosków jak i sprzętu. Współpracownicy, które wykorzystują POS systemu i kieszonkowe komputery muszą mieć lepsze przygotowanie, niż klienci, które będą wykorzystywały kioski. Kiedy zdarza się problem z POS -systemem personel sklepu rozpoczyna poszukiwanie i usunięcie uszkodzenia albo przynajmniej uprzedza kierownictwo. W innym wypadku, jeśli intelektualne zawiadomienia i funkcje kierowania są wbudowane do kiosku to usterki w sprzęcie kiosku mogą być nie zauważone w ciągu kilku godzin, kiosk staje się wolnym i nie działa -to oznacza rozczarowywanie klientów.Wiarygodność interfejs użytkownika ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego korzystania z kiosków.

W tym dokumencie rozjasniają się niektóre główne pytania handlu detalicznego, które należy uwzględniać przy podjęciu decyzji o rozwijaniu systemu kiosków. Tu są plusy i minusy wprowadzenia kiosków własnymi siłami albo z dołączeniem niezależnych dostawców (ISV) i daje się przegląd, co można oczekiwać podczas procesu planowania i opracowania projektu. Również zamarkowano ważne aspekty designe, objaśnia się które funkcje są związane z pewnością wyznaczają zasoby i przyzwyczajenia, konieczne dla opracowania, integracji i wsparcia systemu kiosków.

Jeden rozmiar nie pasuje dla wszystkich

Decyzje na podstawie kiosków stają się coraz więcej rozpowszechnionymi, lecz oni są prawie zawsze indywidualistyczne. Detaliczni handlarze rzadko mogą pozwolić sobie taki luksus - kupno gotowego kiosku. Główna przyczyna w tym, że designe interfejs użytkownika i załączniki w kiosku powinny być rzetelnie dobrane pod konkretne procesy biznesowe. Kioski mogą wykorzystywać się dla wygody klientów, co doprowadzi do konsekwentnego zwiększenia sprzedaży albo dla skrócenia kosztów na siłę roboczą. Lecz jednemu kioskowi rzadko wychodzi rozstrzygnąć wszystkie te zadania.

Dość często celowe kioski są najbardziej efektywne. Tak, na przykład, Zebra Technologies pracowały z klientem, który chciał polepszyć swoją kuponową stawkę, która chwiała się wśród 0,5 i 1,0 odsetka. Zleceniodawca rozumiał bardzo wyraźnie, czego on chce dosięgnąć i odpowiednio kiosk system był opracowany pod jego potrzeby. Klient pracował z projektantem kiosku z dużym doświadczeniem w detalicznym segmencie, który potrafił pomyślnie integrować kiosk załącznika do istniejącego programu lojalności detalisty. W wyniku kuponowa stawka wzrosła więcej niż o 7 odsetków, co było sukcesem na swoim własnym przedsiębiorstwie, a także mocno wpłynęło na sprzedawców innych systemów lojalności klientów.

W wielu projektach organizacji albo nie mają specjalistycznych przyzwyczajeń po opracowaniu i wprowadzeniu systemu kiosków albo nie życzą załączać swój ИТ-персонал do projektu. Późniejsze stosowanie, wsparcie i dopracowywania nie wywołują szczególnego zatroskania, ponieważ kiosk decyzji z reguły, bardzo stabilne po ich prawidłowym wprowadzeniu i zazwyczaj nie wymagają częstej odnowy i programowych zmian.

Jeśli podjęto decyzję po wprowadzeniu kiosku to odpowiedzialnym w organizacji jest za to personel dla wyznaczenia ich gotowości musi odpowiedzieć naniekture najbardziej ważne pytania:

 • Kto będzie opracowywać i pisać aplikację?
 • Czy można integrować nowy system z istniejącymi systemami lojalności, POS, kierowanie zapasami i tak dalej?
 • Kto będzie projektował i robił kioski?
 • Kto będzie odpowiadał za techniczne wsparcie obsługi oprogramowania i remont aparatnych środków?
 • Jak kioski będą reklomowane klientom? Co będziemy robiły, żeby wykształcić klientów i stymulować użycie?
 • Ile czasu i zasobów jest potrzebnedla nauczania współpracowników po kioskach?
 • Czy będzie personel przeszkadzać w prowadzeniu kiosków?
 • Co należy zrobić, żeby współpracownicy podtrzymywali system?
 • Ile czasu należy współpracownikom dla potocznego remontu i usunięcia uszkodzeń?

Odpowiedzi na te pytania będą mieli długą drogęaż do wyznaczenia gotowości sprzedawcy do wprowadzenia kiosków. W następnych rozdziałach są doprowadzone odpowiedzi na te pytania, żeby pomóc detalistu opracowywać swoje własne strategie dla opracowania rozwijania i obsługi kiosków.

Rozbieramy projektowanie

Przy wyznaczeniu potrzeb i możliwości było by pożytecznie rozbić projekt na trzy kategorie:

 1. Opracowanie i wprowadzenie oprogramowania
 2. Wybór designe sprzętu i komponentów
 3. Codzienne operatywne koszty plus regularna techniczna obsługa i wsparcie

W praktyce, detaliczni handlarze zazwyczaj koregują oprogramowanie pod swoje wymagania. Odpowiednio do badań 2008 года2 gotowe oprogramowanie wykorzystuje się w przybliżeniu w jednym z pięciu projektów, i to często koreguje się. Duże kompanie najprawdopodobniej wykorzystują wewnętrzne zasoby dla opracowania, lecz często nawet duże firmy wykorzystują niezależnych projektantów oprogramowania (ISV) za brakiem czasu i doświadczenia. Dla integracji obowiązkowo przyciąga się etatowy personel, lecz duża część pracy wykonuje się poza zasięgiem firmy. Opracowanie dyzajnu kiosków I jego produkcja praktycznie zawsze poleca się w zaufaniu kontraktowemu dostawcy.Istnieje jeszcze wariant, kiedy techniczna obsługa i wsparcie załączników spełnia się własnoręcznie. Wsparcie progranego i aparatnego oprogramowania może pracować oddzielnie. Jak i dla fazy projektowania kompanie szybciej zawrzą umowę na obsługę sprzętu z postronną organizacją. Towarzyszenie oprogramowania i dodatkowych stosowań również często spełnia się kontraktowymi ISV lecz dla handlu detalicznego nie rzadkość spełnienie całego wsparcia jest własnoręczne od razu potem pierwotnego opracowania i rozwijania załączników.

Oprogramowanie

Samo stosowanie gra decydującą rolę w wyznaczeniu sukcesu kiosk projektów. Jak już odznaczało się, klienci zazwyczaj otrzymują minimalne instrukcje po użyciu systemu kiosków. Wychodząc z tego interfejs powinien być bardzo intuicyjny i adaptowany dla użytkowników z różnym doświadczeniem i komputerowymi przyzwyczajeniami.