Testowe pliki dźwiękowe do odtwarzania wielokanałowego dźwięku zakodowanego AAC w przeglądarkach z HTML5

Testowe pliki dźwiękowe do odtwarzania wielokanałowego dźwięku zakodowanego AAC w przeglądarkach z HTML5 Często nasi klienci mają problem, gdy zakupiony produkt nie spełnia ich oczekiwań podczas pierwszych testów. Najczęściej rozwiązuje się to poprzez zmianę ustawień z boku źródła sygnału lub w samym urządzeniu. Te testy pomogą zrozumieć sytuację i maksymalnie korzystać z naszych dekoderów audio.
Channel Configuration Value
Channnels
Speaker Mapping
Common Use
0
Escape Code
1 1 Center Mono
2 2 Left, Right Stereo
3 3 Center, Left, Right  
4 4 Center, Left, Right, Surround  
5 5 ITU BS.775-1  
6 5.1 ITU BS.775-1 5.1 Surround
7 7.1 SDDS  
8-10
Reserved Value
11 6.1    
12 7.1 7.1 (a) of lTU BS.2159 Blu-ray
13
Reserved Value
Related Posts
  1. Тестові звукові файли для відтворення багатоканального аудіо кодованого AAC в браузерах з HTML5 Тестові звукові файли для відтворення багатоканального аудіо кодованого AAC в браузерах з HTML5 Часто наші клієнти стикаються з проблемою, коли куплений продукт при перших тестах не "виправдовує" їх очікування. Частіше всього це вирішується зміною налаштувань або по стороні джерела сигналу, або в самому пристрої. Ці тести допоможуть розібратися
  2. Тестовые звуковые файлы для воспроизведения многоканального аудио кодированного AAC в браузерах с HTML5 Тестовые звуковые файлы для воспроизведения многоканального аудио кодированного AAC в браузерах с HTML5 Часто наши клиенты сталкиваются с проблемой, когда купленный продукт при первых тестах не "оправдывает" их ожидания. Чаще всего это решается изменением настроек или по стороне источника сигнала, либо в самом устройстве. Эти тесты помогут разобраться
  3. Test audio files for playing multi channel AAC encoded audio in HTML5 browsers Test audio files for playing multi channel AAC encoded audio in HTML5 browsers Often our customers faced with a problem when the purchased product does not meet their expectations during the first tests. Most often this may solved by changing the settings either on the side of the signal source or in the device itself. These te
  4. Testen Sie Audiodateien für die Wiedergabe von Mehrkanal-AAC-codiertem Audio in HTML5-Browsern Testen Sie Audiodateien für die Wiedergabe von Mehrkanal-AAC-codiertem Audio in HTML5-Browsern Oft stehen unsere Kunden vor einem Problem, wenn das gekaufte Produkt bei den ersten Tests nicht ihren Erwartungen entspricht. Meistens wird dies durch Ändern der Einstellungen entweder an der Seite der Signalquelle oder im Gerät selbst gelöst. Diese
Produkty powiązane
Napisz do nas