Wyjaśniamy wskaźniki IP. Jak wybrać odpowiedni stopień ochrony IP przy wyborze komputera przemysłowego

Przewodnik po stopniach ochrony (IP)

Ciała stałe Woda
1. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 50 mm, takimi jak dłoń. 1. Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody. Dozwolone ograniczone wnikanie.
2. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12,5 mm, np. palcem. 2. Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody przy obudowie odchylonej do 15 stopni od pionu. Dopuszczalne ograniczone wnikanie.
3. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 25 mm, takimi jak śrubokręt. 3. Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody. Dozwolony ograniczony dostęp.
4. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm, takimi jak drut. 4. Ochrona przed strumieniami wody pod kątem do 60 stopni od pionu. Ograniczony wstęp dozwolony przez trzy minuty.
5. Ochrona przed kurzem. Dopuszczalne ograniczone wnikanie pyłu. Nie będzie zakłócać pracy sprzętu. Od dwóch do ośmiu godzin. 5. Ochrona przed strumieniami wody. Dozwolony ograniczony dostęp.
6. Pyłoszczelny. Brak wnikania kurzu. Dwie do ośmiu godzin. 6. Woda z wzburzonych mórz wyrzucana silnymi strumieniami nie powinna przedostawać się do obudowy w szkodliwych ilościach.
  7. Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość od 15 cm do 1 m na 30 minut.
8. Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie pod ciśnieniem.
9. Ochrona przed skutkami strumienia wody pod wysokim ciśnieniem i temperaturą.

Nazywanie czegoś „wodoodpornym” lub „odpornym na kurz” nie jest zbyt przydatne. W końcu trudno jest dokładnie wiedzieć, co to oznacza, jeśli chodzi o to, jak obudowa elektryczna lub obudowa mechaniczna będzie chronić przed kurzem, wodą i innymi potencjalnie szkodliwymi przedmiotami, takimi jak śrubokręty czy przewody.

Dlatego Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) stworzyła swój system oceny IP w 1976 r. Norma IEC 60529, przygotowana przez Komitet Techniczny IEC 70, wykorzystuje kod IP do oceny stopnia ochrony zapewnianej przez obudowę sprzętu elektrycznego .

Co to jest System klasyfikacji IP?

System oceny IP to zestaw międzynarodowych standardów służących do ilościowego określania stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy elektryczne i mechaniczne przed wnikaniem ciał obcych i wody. Norma określa również testy, które należy wykonać w celu sprawdzenia, czy obudowa spełnia te wymagania.

Chociaż zwykle przypisuje się je do obudów, takich jak skrzynki obwodów elektrycznych i komory przypominające szafki, w których znajdują się elementy sterujące automatyką, klasy IP mają również zastosowanie do złączy, produktów wzajemnych i komponentów systemów ruchu, takich jak siłowniki liniowe.

Jak inżynierowie wykorzystują klasyfikacji IP

IP oznacza „ochronę przed wnikaniem” lub czasami „ochronę międzynarodową”. Stopień ochrony IP komputera przemysłowego określa jego odporność na włamania, takie jak kurz i woda. Inżynierowie często przedstawiają standardy IP w formie tabeli, która zapewnia wygodny i praktyczny sposób porównywania poziomów uszczelnienia.

Przy wyborze komponentów sterowania przemysłowego celem jest wybranie komponentów o stopniu ochrony IP, które odpowiednio zapewnią poziom jakości, bezpieczeństwa i żywotności wymagany w środowisku operacyjnym, w którym aplikacja musi działać.

Objaśnienie dwucyfrowego kodu IP

Kod IP składa się z dwóch cyfr. Pierwszy odnosi się do poziomu ochrony przed ciałami stałymi w skali od 0 (brak ochrony) do 6 (brak wnikania kurzu). Druga liczba ocenia ochronę obudowy przed cieczami w skali od 0 (brak ochrony) do 9 (ponowna ochrona przed wodą pod wysokim ciśnieniem padającą pod różnymi kątami).

Tabele ocen IP

Poniżej znajdują się dwie tabele określające, co oznaczają liczby w ocenie IP. Tabela 1 przedstawia ochronę stałą, a Tabela 2 – ochronę płynną.

Pierwsza cyfra średni stopień ochrony IP - solidna ochrona

Tabela 1: Solidna ochrona

Pierwsza cyfra Rozmiar zablokowanego obiektu Skuteczna ochrona
0 nie dotyczy Brak ochrony przed kontaktem i wnikaniem przedmiotów
1 > 50 mm Ochrona przed dużą powierzchnią ciała, np. wierzchem dłoni, ale bez ochrony przed celowym kontaktem z częścią ciała
2 > 12,5 mm Ochrona przed palcami i przedmiotami o podobnej wielkości
3 > 2,5 mm Ochrona przed narzędziami, grubymi drutami i podobnymi przedmiotami
4 > 1 mm Ochrona przed większością przewodów, śrub i innych małych przedmiotów
5   Odporny na kurz. Nie można całkowicie zapobiec przedostawaniu się pyłu, jednak pył nie może przedostawać się w ilościach wystarczających, aby zakłócać prawidłowe działanie sprzętu; pełna ochrona przed dotykiem.
6   Pyłoszczelny. Brak wnikania kurzu; zakończ kontakt ochronny.

Druga cyfra średni stopień ochrony IP - ochrona przed cieczami

Tabela 2: Ochrona przed cieczami

Druga cyfra Ochrona przed Skuteczna ochrona
0 Nic brak
1 Kapiąca woda Nie szkodzi pionowo spadającym kroplom kapiącej wody
2 Kapanie wody przy przechyleniu IS Pionowo kapiąca woda nie będzie miała żadnego efektu, gdy obudowa zostanie przechylona pod kątem 15°
3 Rozpylanie wody Brak szkodliwych skutków wody spadającej w postaci sprayu pod dowolnym kątem do 60 stóp od pionu
4 Rozpryski wody Brak szkodliwych skutków rozprysków wody na obudowę z dowolnego kierunku
5 Duże wody Brak szkodliwego wpływu wody wyrzucanej przez dyszę na obudowę z dowolnego kierunku
6 Silne strumienie wody i tymczasowe zanurzenie Zabezpieczone przed chwilowym zalaniem wodą, np. przez zalania. do użytku na pokładach statków – dozwolone jest ograniczone wejście.
69K Wysokociśnieniowe strumienie wody i wysoka temperatura Ochrona przed wnikaniem wysokiej temperatury (para wodna/woda pod ciśnieniem,
7 Pełne zanurzenie Ochrona przed wnikaniem wody o wysokiej temperaturze (pary) pod ciśnieniem,
8 Pełne zanurzenie przy wyższych ciśnieniach i głębokościach Chroni przed długimi okresami zanurzenia pod ciśnieniem.

Klasyfikacje listów znamionowych IP

Oceny IP mogą zawierać trzecie oznaczenie, którym często jest litera. Litery oznaczają dodatkowe zabezpieczenia, jakie zapewnia obudowa sprzętu elektrycznego. Tabela 3 przedstawia te litery i ich różne znaczenia.

Trzecia cyfra/litera średniej klasy IP - odporny

Tabela 3: Znaczenie liter w ocenach IP

List Znaczenie
D Przewód
F Odporny na olej
H Wysokie napięcie
M Urządzenie porusza się podczas testu wody
S Urządzenie stoi nieruchomo podczas testu wody
W Warunki pogodowe

Co oznacza litera K w IP69K?

Litera K nie jest określona w normie IEC 60529, ale raczej w niemieckiej normie DIN 40050-9, która rozszerza system IEC 60529 o stopień ochrony IP69K do zastosowań związanych ze zmywaniem pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Obudowy o tym stopniu ochrony muszą być nie tylko pyłoszczelne (IP6x), ale także muszą być w stanie wytrzymać czyszczenie pod wysokim ciśnieniem i parą.

IP69K został opracowany dla ciężkich pojazdów wymagających częstego czyszczenia (takich jak betoniarki), ale znajduje również zastosowanie w innych gałęziach przemysłu, w tym w przetwórstwie spożywczym i innych przedsiębiorstwach wymagających wysokiego poziomu higieny i czystości. Zgodność z normą IP69K zapewnia ochronę przed kurzem, wysokimi temperaturami, chemikaliami i wodą pod wysokim ciśnieniem.

Przykłady ocen IP

Komputery przemysłowe zapewniają znacznie wyższy poziom ochrony przed czynnikami środowiskowymi niż komputery klasy konsumenckiej. VenBOX iPC może osiągnąć stopień ochrony IP20 na prawie każdym komputerze dzięki zastosowaniu osłon portów. Komputery przemysłowe są nie tylko solidniejsze, ale także znacznie lepiej przystosowane do trudnych warunków. Wiele z nich jest w pełni pyłoszczelnych, co oznacza, że mają stopień ochrony IP6x.

Jeśli chodzi o ochronę wody, istnieje kilka odmian. Najpopularniejsze stopnie ochrony IP komputerów przemysłowych to IP55, IP65, IP66, IP67, IP69 i IP69K.

Komputery IP65 to standard w zastosowaniach przemysłowych; IP69K to maksymalny poziom ochrony dostępny obecnie na rynku.

Oto zestawienie najpopularniejszych stopni IP komputerów przemysłowych i rodzajów ochrony, jakie zapewnia każdy z nich:

  • IP55: Ochrona w zapylonym środowisku z niewielką ilością wody
  • IP65: pyłoszczelny; chroniony przed rozpryskami i strumieniami niskociśnieniowymi
  • IP66: pyłoszczelny; chroniony przed silnymi strumieniami wody
  • IP67: pyłoszczelny; chroniony przed chwilowym zanurzeniem w wodzie na głębokość 1 metra na 30 minut
  • IP68: pyłoszczelny; chroniony przed ciągłym zanurzeniem w wodzie w trudniejszych warunkach
  • IP69K: pyłoszczelny; chroniony przed wodą podczas czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i parą (nie zanurzalny).

Większość VenBOX iPC i sprzęt POS mają stopień ochrony IP55 i stopień ochrony. Seria mini komputerów przemysłowych oferuje ochronę IP64, IP65, IP66, IP67 i IP69. Wszystkie te komputery przemysłowe są wyposażone w wytrzymałe obudowy zaprojektowane w celu ochrony sprzętu w szeregu trudnych warunków środowiskowych.

Zalety komputerów przemysłowych IP69K

Obudowa komputera przemysłowego o stopniu ochrony IP69K chroni przed kurzem, wilgocią, wodą i parą pod wysokim ciśnieniem oraz wysoką temperaturą. Zgodność z normą IP69K jest zazwyczaj wymagana w zastosowaniach, w których sprzęt musi być regularnie dezynfekowany. Komputery przemysłowe o stopniu ochrony IP69K są odporne na mycie pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze oraz są niezwykle trwałe i odporne w trudnych warunkach.

W jaki sposób komputery przemysłowe osiągają stopień ochrony IP69K?

Zgodność z normą IP69K wymaga rygorystycznych testów przeprowadzanych przez zespół profesjonalnych inżynierów w bardzo rygorystycznych warunkach. Obudowy o tej wartości znamionowej wytrzymują rygorystyczną procedurę mycia pod wysokim ciśnieniem podczas obracania się na stole obrotowym z prędkością 5±1 obrotów na minutę. Podczas testu wnikania obrotowej wody produkt natryskuje się z bliskiej odległości z szybkością około 4 galonów na minutę, pod ciśnieniem wody pomiędzy 1160 a 1450 psi i w temperaturze 80°C. Dyszę natryskową umieszcza się w odległości 4–6 cali od obudowy produktu pod różnymi kątami.

Wniosek

Oceny IP mają znaczący wpływ na żywotność i wydajność, jaką komputer przemysłowy może zapewnić w danym środowisku operacyjnym. Oceny IP mają znaczący wpływ na wydajność komputerów przemysłowych, rentowność firmy i ogólny sukces. Kupno komputerów przemysłowych o odpowiednim stopniu ochrony IP nie tylko maksymalizuje wykorzystanie sprzętu, ale także może zaoszczędzić firmie tysiące dolarów na niepotrzebnych przestojach i naprawach sprzętu, a także zapewnia terminową realizację kluczowych zadań produkcyjnych.

Skontaktuj się z naszym kompetentnym i doświadczonym personelem pod adresem sales@VenBOX.com lub +48 22 188 18 55, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące oceny IP i pomoc przy wyborze najbardziej odpowiedniego stopnia ochrony IP dla aplikacji komputera przemysłowego.