Automatyczne włączanie komputera po wznowieniu zasilania

Prawie każdy komputer, podobnie jak mini PC przemysłowy, posiada opcję „Automatyczne włączenie po włączeniu zasilania”, która przyda się przy pracy ciągłej 24/7/365.
Zwykle funkcja ta we współczesnych komputerach PC zlokalizowana jest w BIOS i jest domyślnie wyłączona. W komputerach przemysłowych ta opcja może znajdować się zarówno w BIOS-ie, jak i w postaci zworki na płycie głównej. Można to włączyć w ten sposób:
w modelach G6, GK, GK1, M8A, G10, G12 - odkręcić dolną osłonę i przełożyć zworkę w pobliżu złącza zasilania, jak pokazano na poniższym obrazku.

GK1-4278U_Power_on_1.jpg
M3-2955U_BIOS-Power_on_2.jpg
Фото 1
Фото 2


Modele M3, M4 i podobne posiadają w BIOS-ie opcję „Restore AC Power Loss”, którą należy włączyć w pozycji „Power on” lub „Last State” w zależności od konieczności, jak pokazano na zdjęciu 2.

Функція "Power on" дозволяє міні комп'ютеру автоматично включити компьютер, запустити BIOS та операційну систему відразу після включення живлення.Funkcja „Power on” pozwala minikomputerowi automatycznie załączyć się, uruchomić BIOS i system operacyjny natychmiast po włączeniu zasilania.
Dzięki tej funkcji można stworzyć system automatycznego odtwarzania bez konieczności ingerencji operatora np. w takich komputerowych systemach informatycznych jak odtwarzacze i ekrany reklamowe (Digital Signage), kioski informacyjne, automaty vendingowe, parkometry, bankomaty i inne.